16 Οκτ 2012

Επίσκεψη - ξενάγηση στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.

Τα παιδιά μας ταξίδεψαν με την φαντασία τους μέσα από τα εκθέματα ενός διαφορετικού μουσείου, του Ναυτικού Μουσείου Καβάλας.

Το Ναυτικό Μουσείο στεγάζεται στη Δημοτική Καπναποθήκη Καβάλας. Οι υπεύθυνοι του μουσείου μας ξενάγησαν με ιδιαίτερη προθυμία και ευαισθησία. Τα παιδιά μας είχαν την ευκαιρία να δουν πίνακες Καβαλιωτών ζωγράφων με θέματα από τη θάλασσα, μοντέλα πλοίων, πιστά αντίγραφα παλαιότερων καραβιών, χρονόμετρα, εξάντες, άγκυρες, δίχτυα, κουπιά και ημερολόγια καραβιών που μαρτυρούν τις περιπέτειες των ναυτικών μας.

Ευχαριστούμε πολύ τον πρόεδρο του Ναυτικού Μουσείου, κύριο Τζανάκο Χρήστο, και όλο το Διοικητικό Συμβούλιο. Μας υποσχέθηκαν οτι θα μας στείλουν υλικά για να φτιάξουμε τη δική μας πυξίδα!