16 Ιουν 2014

Παιχνίδια συνεργασίας


Δύο τμήματα μαθητών του σχολείου μας με τις δασκάλες τους επισκέφτηκαν το 24ο Δημοτικό Σχολείο Καβάλας. Οι δασκάλες της ‘Β τάξης  του σχολείου Σίσκου Αναστασία και Μουριάδου Βούλα είχαν  οργανώσει παιχνίδια γνωριμίας και αλληλεπίδρασης, που τόσο οι δικοί τους μαθητές όσο και οι δικοί μας τα χάρηκαν ιδιαίτερα. Τις  ευχαριστούμε πολύ.