22 Ιαν 2015

Understanding Friends, ένα πρόγραμμα ευαισθητοποίησης της Catherine Faherty

Στο πλαίσιο του προγράμματος e-twinning εφαρμόσαμε το πρόγραμμα  "Understanding Friends" της Catherine Faherty σε μαθητές δύο δημοτικών σχολείων του Νομού Καβάλας. Συγκεκριμένα συνεργαστήκαμε με το Δημοτικό Σχολείο Γραβούνας και με το 25ο Δημοτικό Σχολείο Καβάλας. Οι μαθητές ευαισθητοποιήθηκαν σε θέματα διαφορετικότητας μέσα από δραστηριότητες προσομοίωσης στις οποίες εναλλάσονται όλα τα παιδιά.Δραστηριότητες για το πρόγραμμα e-twinning Η αποδοχή της Διαφορετικότητας, αποτελεί μια από τις σημαντικότερες αξίες που περιβάλλουν την Αειφορία, καθώς μπορεί να συμβάλει αποφασιστικά στην ειρηνική συνύπαρξη των ανθρώπων και των λαών. Μόνο εφ' όσον αυτή διασφαλιστεί, μπορούν οι άνθρωποι να αρχίσουν να συνεργάζονται, ώστε τα προβλήματα του κόσμου να λυθούν. Αντίθετα, όσο η καχυποψία και ο ρατσισμός ορθώνουν ανάμεσά τους εμπόδια, η συνεργασία δεν μπορεί ποτέ να είναι συλλογική και γι’ αυτό αποδοτική.
Το δεύτερο τμήμα του ειδικού σχολείου Καβάλας πραγματοποίησε τις δραστηριότητες που περιγράφονται παρακάτω με στόχο την κατανόηση και την αποδοχή της διαφορετικότητας.
Οι δραστηριότητες ήταν οι παρακάτω:


16 Ιαν 2015

Χριστουγεννιάτικη γιορτή

Η γιορτή των Χριστουγέννων ήταν υπέροχη, γεμάτη χορό, τραγούδια, χαρά και δώρα από τον Άγιο Βασίλη. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά ! Και του χρόνου ... 

 


Ευχαριστήριο

Ευχαριστούμε τo "VESPA CLUB", για τη βοήθεια που πρόσφεραν σε μαθητές του σχολείου μας.
Ευχόμαστε σε όλους να είναι πάντα καλά!