22 Ιαν 2015

Understanding Friends, ένα πρόγραμμα ευαισθητοποίησης της Catherine Faherty

Στο πλαίσιο του προγράμματος e-twinning εφαρμόσαμε το πρόγραμμα  "Understanding Friends" της Catherine Faherty σε μαθητές δύο δημοτικών σχολείων του Νομού Καβάλας. Συγκεκριμένα συνεργαστήκαμε με το Δημοτικό Σχολείο Γραβούνας και με το 25ο Δημοτικό Σχολείο Καβάλας. Οι μαθητές ευαισθητοποιήθηκαν σε θέματα διαφορετικότητας μέσα από δραστηριότητες προσομοίωσης στις οποίες εναλλάσονται όλα τα παιδιά.