19 Μαρ 2015

Μία εβδομάδα εργοθεραπείας σε παιδιά με σύνδρομο down


Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα αφιερωμένη στο σύνδρομο Down σκεφτήκαμε να συγκεντρώσουμε φωτογραφίες από δραστηριότητες που γίνονται στη διάρκεια της εβδομάδας στις συνεδρίες εργοθεραπείας στο σχολείο μας.
Δραστηριότητες που στόχο έχουν την εκμάθηση δεξιοτήτων αυτοφροντίδας αναπτύσσουν παράλληλα μέσα από την αδρή και λεπτή κίνηση, τον οπτικοκινητικό συντονισμό, την οργάνωση της σκέψης, την συγκέντρωση προσοχής, την επιδεξιότητα και την ακρίβεια κίνησης και τις κοινωνικές δεξιότητες. 
Δραστηριότητες που επικεντρώνονται στην ανάπτυξη κινητικών δεξιοτήτων, όπως το ποδήλατο, μέσα από  το οποίο παρέχονται αιθουσαία και ιδιοδεκτικά ερεθίσματα, αναπτύσσεται η ισορροπία, βελτιώνεται ο φτωχός μυϊκός τόνος, οι χαλαροί σύνδεσμοι και αρθρώσεις, αυξάνεται η αυτοπεποίθηση του παιδιού και οι κοινωνικές του δεξιότητες.
 
 
Μια ακόμη δραστηριότητα που αναπτύσσει κινητικές και γνωστικές δεξιότητες είναι ο αργαλειός. Αναπτύσσει έννοιες χωρικού προσανατολισμού (πάνω- κάτω, αριστερά-δεξιά), ρυθμό εργασίας, την λεπτή κίνηση και συντονισμό, τον έλεγχο κίνησης, την οπτική μνήμη κ.α. Αποτελεί προεπαγγελματική δραστηριότητα την οποία ο μαθητης θα μπορεί να αξιοποιήσει και στο μέλλον. 

 
Μια πολύ ευχάριστη και πολυαισθητηριακή δραστηριότητα αποτελεί  ο χορός. Αναπτύσσει την ισορροπία ,τον συγχρονισμό , την μυϊκή ενδυνάμωση , την αδρή κινητικότητα, την ακρίβεια και τον έλεγχο κίνησης, την οπτική και ακουστική μνήμη, την ταχύτητα και τον ρυθμό, την οργάνωση της σκέψης, τις κοινωνικές δεξιότητες, τον χωροχρονικό προσανατολισμό ,τις αριθμητικές έννοιες κ.α.
 

Κάθε εβδομάδα που περνάει, οι μαθητές μας  παρουσιάζουν βελτίωση και δείχνουν πιο άνετοι και εξοικειωμένοι με τις δραστηριότητες. Χαίρονται όταν καταφέρνουν ένα βήμα παραπάνω, κοινωνικοποιούνται, συνεργάζονται, ωριμάζουν.