3 Ιουν 2015

Συνεργαζόμαστε - παίζουμε μαζί
Δύο τμήματα του Δημοτικού Σχολείου Ελευθερών με τους εκπαιδευτικούς τους, Ειρήνη Ζαραφειάδου, Γιώργο Φωτόπουλο και τον καθηγητή Φυσικής Αγωγής Γρηγόρη Τοπάλογλου επισκέφτηκαν το σχολείο μας.
Τα παιδιά τους και τα παιδιά μας έγιναν όλα μια ομάδα, συνεργάστηκαν, έπαιξαν παιχνίδια στην αυλή, τα οποία είχαν σχεδιάσει οι εκπαιδευτικοί μας, και το χάρηκαν ιδιαίτερα.
Η συνεργασία μας με το Δημοτικό Σχολείο των Ελευθερών εντάσσεται στο πρόγραμμα e-twinning που πραγματοποιήσαμε φέτος, με θέμα : << Ευαισθητοποίηση μαθητών γενικών σχολείων σε θέματα αναπηρίας και διαφορετικότητας >>.