10 Μαΐ 2016

Παιχνίδια αλληλόδρασης με μαθητές του σχολείου του Αμυγδαλεώνα

Τρία τμήματα με τους εκπαιδευτικούς τους από το  Δ.Σ. του Αμυγδαλεώνα, επισκέφθηκαν το σχολείο μας. Οι μαθητές τους και οι μαθητές μας είχαν την ευκαιρία να γνωριστούν και να αλληλεπιδράσουν μέσα από μουσικοκινητικές δραστηριότητες και δραματοποιημένα παιχνίδια. Τα παιδιά ενώθηκαν αβίαστα σε μια μεγάλη αγκαλιά.
Ευχαριστούμε τους εκπαιδευτικούς Δέσποινα Τσοχαταρίδου, Ελένη Τσιαϊρη, Σαραντία Τσιαντιλακάκη, Γιώργο Παπαβασιλείου και Γιάννη Χρυσίδη που ετοίμασαν με τόση επιμέλεια τις δράσεις.