23 Νοε 2016

Μια διαφορετική άσκηση πολιτικής προστασίας

Ευχαριστούμε πολύ το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας και τους εξωτερικούς συνεργάτες του, ΔΟΜΗ ΚΟΙΝΕΠ, για την ευαισθητοποίηση σε θέματα πολιτικής προστασίας, που πραγματοποίησαν στους μαθητές μας μέσα από συμμετοχικές δραστηριότητες και δραματικό παιχνίδι.