30 Οκτ 2018

Πρώτη Ανάρτηση για το Σχολικό Έτος 2018-2019Το σχολικό έτος 2018-2019 ξεκίνησε με δημιουργική συνεργασία μεταξύ του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Καβάλας με το 20ο Δημοτικό Σχολείο Καβάλας. Η συνεργασία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Ημέρας Σχολικού Αθλητισμού. Οι μαθητές των δυο σχολείων συμμετείχαν σε κοινές δράσεις και ομαδικά αθλήματα. Η μέρα κύλησε όμορφα για τους μαθητές και των δύο σχολείων.