12 Μαρ 2019

Επίσκεψη στο Super Market

Μαθητές του σχολείου, στο πλαίσιο προγραμμάτων αυτονομίας και εκμάθησης κοινωνικών δεξιοτήτων,
επισκέφτηκαν το σούπερ μάρκετ της περιοχής με σκοπό να επιλέξουν και να αγοράσουν οι ίδιοι το πρωινό τους. Η διαδικασία ήταν όμορφη, διασκεδαστική και επιμορφωτική τόσο για τους μαθητές όσο και για τους εκπαιδευτικούς που τους συνόδεψαν. Θα ακολουθήσουν παρόμοιες δραστηριότητες με διαφορετικές ομάδες μαθητών.