4 Φεβ 2020

Μάθημα αυτονομίας

Την Τρίτη 4 Φεβρουαρίου στο μάθημα της Εργοθεραπείας τρεις μαθητές μας έφτιαξαν σαλάτα δίνοντας έμφαση στη βελτίωση λεπτής κινητικότητας, της επιδεξιότητας και του αμφίπλευρου συντονισμού με στόχο την αυτονομία των παιδιών στην καθημερινή τους ζωή. Δόθηκαν τρόποι σωστής λαβής του μαχαιριού με ασφάλεια και διάφοροι τρόποι κοψίματος. Τα παιδιά χάρηκαν και ενθουσιάστηκαν με το αποτέλεσμα.